11633_2dc08efa32a35f2cc6d925b3d2cd81df

Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Tarptautinės farmacijos federacijos prezidentei žadėjo permainas

Sveikatos apsaugos ministras Juras Požela susitiko su Tarptautinės farmacijos federacijos prezidente Carmen Pena. Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentas Eduardas Tarasevičius ir kt. Aptartos galimybės farmacijos politikos pokyčius vykdyti aktyviai bendradarbiaujant, atsižvelgti į šiuolaikinio pasaulio aktualijas, mokslinius tyrimus ir įvairių šalių patirtį. Daugiau dėmesio žadama skirti farmacijos specialistų kvalifikacijai.

Carmen Pena – pirmoji moteris – Tarptautinės farmacijos federacijos prezidentė per šios pasaulio farmacijos specialistus vienijančios organizacijos daugiau nei 100 metų istoriją. Susitikime su sveikatos apsaugos ministru Juru Požela ji pristatė savo organizacijos veiklą ir didėjantį farmacijos specialisto vaidmenį sveikatos apsaugos sistemoje, ypač – lėtinių ligų prevencijoje ir gydyme.

„Dėkodamas Tarptautinei farmacininkų federacijai, Lietuvos farmacijos sąjungai už svarų indėlį į bendros farmacijos politikos plėtrą, norėčiau akcentuoti, kad tokia naujovė, kaip farmacinė rūpyba jau greitai bus ir Lietuvoje, – teigė Juras Požela. – Turime naujus sprendimus senoms šios srities problemoms“.

Susitikime svarstyta, kad farmacijos specialistų vaidmuo šiuolaikiniame pasaulyje auga. Farmacinė rūpyba, kuri aktuali ir namuose gyvenančiam sveikatos sutrikimų turinčiam žmogui, ir besigydančiam stacionare ar tiesiog atėjusiam į vaistinę – tai gydymui reikalingų vaistinių preparatų parinkimas, su sveikata susijusių tam tikrų paslaugų atlikimas, leidžiantis gauti rezultatus, maksimaliai pagerinančius gyvenimo kokybę. Tai specialistų, gydytojų, slaugos ir farmacijos specialistų ir gyventojų bendradarbiavimas nustatant ir kartu sprendžiant visas su gydymu susijusias problemas, puoselėjant sveiko gyvenimo įgūdžius.

 

SAM Ryšių su visuomene skyrius,

samrsv@sam.lt http://sam.lrv.lt

RelatedPost